page loader

آیا از ما سوال خاصی دارید

شما می توانید در اینجا به پاسخ برسید در غیر این صورت با ما تماس بگیرید

شروع

لطفا کلمه کلیدی خودتان را جستجو کنید

ما تمام نرم افزار های کاربردی خود را بعد از تحویل پشتیبانی می کنیم و همیشه در کنار شما هستیم
بله تقریبا تمام نرم افزار های کاربردی تولید شده توسط شرکت دارای گارانتی عملکرد و سازگاری هستند
نسبت به پروژه ما پروژه را به چندین فاز تقسیم می کنیم و هزینه را نیز بعد از تکمیل هر فاز دریافت می کنیم
پیش قرار داد های شرکت توسط اتحادیه کامپیوتر تهران تهیه و توزیع شده و به همین دلیل تمام منافع مشتری در نظر گرفته شده است و ماده های نظارتی بر شرکت طبق موارد اصل قانون اساسی کشور جمهوری اسلامی ایران نوشته شده است و کاملا منافع کارفرما در نظر گرفته شده است
تمام نرم افزار های کاربردی توسعه داده شده در شرکت کاملا منطبق با اصول و ترفند های استاندارد و با مهارت های علمی و کاربردی توسعه داده می شود
گفتگو در مورد طراحی اپلیکیشن